Primis        Vuode­suo­jat – Hoito­tar­vik­keet – Sairaalatarvikkeet 

Siirry tilaa­maan

1. Palve­lu­ta­lot, sairaa­lat, terveys­kes­kuk­set sekä muut laitok­set : Voitte jättää tilauk­senne verkko­kaup­paan ilman maksua. Lasku­tamme vasta sitten kun tuotteet on toimi­tettu tilaa­jalle. Maksuaika 21 pv netto tai sopimuk­sen mukaan. 

2. Yksityis­asiak­kaat: Voitte jättää tilauk­senne verkko­kaup­paan ilman maksua, välitämme laskun sähkö­pos­tin liitteenä ennen tuottei­den toimitusta. 

Voit ottaa yhteyttä myös sähkö­pos­tilla tai puhelimitse
matti.hautala@primis.fi 0400 669 269

Suojat­tua ja turval­lista työtä ja arkea

Suomen Laitos­teks­tii­lit kehit­tää ja valmis­taa turval­li­sia ja käyttä­jäys­tä­väl­li­siä tuotteita sairaa­loille, hoito- ja hoiva­ko­deille, pelas­tus- ja turva-alan ammat­ti­lai­sille sekä kotita­louk­sille. Tuote­ke­hi­tystä ohjaa­vat tiukat turval­li­suus­vaa­ti­muk­set, ja tuotteissa käyte­tään ainoas­taan korkea­laa­tui­sia materiaaleja.

Tuote­ryh­mät

Hygie­nia

Hygie­nia­tuot­teemme ovat helppo­hoi­toi­sia ja näppä­riä. Ne ovat pestä­viä, mutta puhdis­tuk­sesi riittää usein pelkkä pyyhki­mi­nen, kuten antibak­tee­ri­nen Tencel-tyynynpäällinen.

Lue lisää

Suojaus

Suoja­va­li­koi­mas­tamme löydät suojat kaiken ikäisille, kaiken­lai­siin tarpei­siin. Avullamme suojaat niin ihmiset kuin esineet­kin, kuten haara­vyö pyörä­tuo­liin ja tuoliin tai palosuo­jattu peitto.

Lue lisää

Turva ja
pelastus

Turva- ja pelas­tus­tuot­teis­tamme löytyy sopiva tuote niin vaati­viin pelas­tus­teh­tä­viin kuin päivit­täi­seen käyttöön laitok­sissa ja kotita­louk­sissa, kuten pelastuslakanat.

Lue lisää

Asusteet ja
kengät

Asusteil­lamme suojaat itsesi tai työnte­ki­jäsi päästä varpai­siin, kuten Tencel-essulla suojaat vaatteesi roiskeilta ja lialta tai liukues­te­tos­suilla askel­ta­mi­nen on vakaata.

Lue lisää

Materi­aa­lit ja erikoiserät

Käyttä­miämme materi­aa­leja voi tilata metri­ta­va­rana. Lisäksi teemme mitta­ti­laus­työnä materi­aa­leis­tamme erikoi­se­riä, kuten patjoja, patjan­suo­jia ja erikoistuotteita.

Lue lisää

Hyvä tietää