Tencel™ tuo arkeen hieman luksusta. Se on erinomai­nen materi­aali lukui­siin ihoa vasten tuleviin tuottei­siin, sillä se hengit­tää eikä hiosta. Tence­lin erinomai­nen kyky sitoa kosteutta estää hankaus­säh­kön muodos­tu­mista ja baktee­rien kasvua.

Tencel™-puukuidun poikkeuk­sel­li­sen pehmeä pinta tekee siitä erityi­sen miellyt­tä­vän. Vahva ja kestävä kuitu säilyt­tää pesussa alkupe­räi­set ominai­suu­tensa. Tence­lin käyttö erilai­sissa vuode­vaat­teissa takaa ihanteel­li­set olosuh­teet hyvälle unelle, ja me käytäm­me­kin sitä muun muassa patjansuojissamme.

Tencel™-puukuidun tuotan­to­pro­sessi on ympäris­töys­tä­väl­li­nen ja ekote­ho­kas. Tencel™ valmis­te­taan vastuul­li­sesti euroop­pa­lai­sista puista tehdystä sellu­loo­sasta. Puiden kasva­tuk­sessa ei käytetä torjunta-aineita eikä kemikaa­leja. Tencel™-puukuidut ovat täysin bioha­joa­via, ja niille on myönnetty EU-ympäristömerkki.