Tietosuoja

Primis Oy

1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Primis Oy

Y‑tunnus: 0875573-1

Osoite: Mustikkaroves 6, 60510 Hyllykallio FINLAND

Puhelinnumero: +358 400 669 269

Sähköpostiosoite: matti.hautala@primis.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Matti Hautala Oy

Nimi: Matti Hautala

Osoite: Mustikkaroves 6

Puhelinnumero: +358 400 669 269

Sähköposti: matti.hautala@primis.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Primis Oy

Nimi: Matti Hautala

Osoite: Mustikkaroves 6

Puhelinnumero: +358 400 669 269

Sähköposti: matti.hautala@primis.fi 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

 6 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, yrityksen nimi, Y‑tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, käyttäjätunnus ja salasana.

7.Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics ‑analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille ja jonka avulla internetsivujen ylläpitäjä tunnistaa usein sivuilla vierailevat kävijät ja voi laatia yhdistelmätietoja kävijöistä. Evästeiden ansiosta pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja voimme tarjota asiakkaillemme yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi ottaa pois käytöstä useimmissa selaimissa. Tämä tehdään yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kaikki sivumme ja palvelumme eivät välttämättä toimi asianmukaisesti ilman evästeitä.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.

Ota yhteyttä!

Matti Hautala

0400 669 269

matti.hautala@primis.fi